STYREMEDLEMMENE I YAPN

Hedda Rysst

Hedda arbeider med generell sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre, både for de alminnelige domstoler og i voldgift. Hun har også erfaring innenfor sjøforsikring og shipping.

hry@thommessen.no

Vidar er en tvisteløsningsspesialist med utstrakt erfaring fra voldgift og alminnelige domstoler. Han arbeider med kommersielle tvister og spesialiserer seg på saker om bl.a. forretningshemmeligheter og finansielle instrumenter. 

Emanuel arbeider med generell sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre. Han har særlig erfaring med tvistesaker relatert til profesjonsansvar, revisoransvar og selskapsrettslige tvister. Emanuel er beskrevet som en «strong up-and-comer» i Legal 500 for 2017.

Yuliya Chernykh

Yuliya er stipendiat ved Institutt for privatrett ved UiO. Hun skriver PhD-avhandling om avtaletolkning i internasjonal investeringsvoldgift. Yuliya har omfattende erfaring med voldgift som voldgiftsdommer​, ekspert og rådgiver. Hun er Chartered Arbitrator fra 2013 (Chartered Institute of Arbitrators, UK). Yuliya er advokat i Ukraina og har fått tillatelse til å drive rettshjelpvirksomhet i ukrainsk rett og i internasjonal privatrett i Norge.

yuliya.chernykh@jus.uio.no

Please reload

Mikal Brøndmo er spesialisert innenfor prosedyre og tvisteløsning, med særlig fokus på tvister innen olje, offshore og entreprise. Han har omfattende erfaring med voldgift og tvisteløsning for alminnelige domstoler, særlig fra komplekse internasjonale tvister. Han sitter også som voldgiftsdommer i nasjonale og internasjonale voldgiftstvister.

Emilio Timpanaro (nestleder)

Emilio har betydelig erfaring med internasjonal voldgift fra Sveits, Frankrike og Norge.  Han har spesialisert seg særlig innen gassektoren og har bistår hovedsakelig gasskjøpere i store prisrevisjonsaker i både institusjonell og ad hoc voldgift.  Han jobber for tiden med både kommersiell og investor-stat-voldgift i New York.

etimpanaro@cov.com

Lene har LL.M-grad i internasjonal voldgift, og arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, compliance og risikohåndtering, og generelle tvisterettslige problemstillinger. Lene har prosedyreerfaring fra komplekse saker i både domstolene og voldgift.

Svanhild har erfaring med prosjekter innenfor onshore- og offshoreentreprise, fornybar energi og IKT, herunder utarbeidelse og gjennomgang av kontrakter, risikovurderinger og kontraktshåndtering.

Please reload

KONTAKT OSS
post@yapn.no, eller direkte med ett
av våre
 styremedlemmer.

©  Wikborg Rein Advokatfirma AS

/Helene S. Lillebye  -  2017

Foto istockphoto.com