STYREMEDLEMMENE I YAPN

Mohsin Ramani

Mohsin arbeider med generell sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre. Han har særlig erfaring med kommersielle tvister relatert til erstatningskrav, forsikringssaker med fokus på sjøforsikring, profesjons- og styreansvar samt sjø- og transportrett. 

 

Mohsin er medlem av Hovedstyret i Advokatforeningen.

mohsin.ramani@glittertind.no

Haakon Bingen

Haakon spesialiserer seg innen internasjonal voldgift, både ad hoc og institusjonell (ICC og SCC), og har jobbet særlig med saker innenfor gassektoren. Han jobber også med fullbyrdelsessøksmål og ugyldighetssøksmål. I tillegg å opptre som prosessfullmektig sitter Haakon også som voldgiftsdommer.

hbi@wr.no

Hedda Rysst (leder)

Hedda arbeider med generell sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre, både for de alminnelige domstoler og i voldgift. Hun har også erfaring innenfor sjøforsikring og shipping.

hry@thommessen.no

Vidar er en tvisteløsningsspesialist med utstrakt erfaring fra voldgift og alminnelige domstoler. Han arbeider med kommersielle tvister og spesialiserer seg på saker om bl.a. forretningshemmeligheter og finansielle instrumenter. 

Please reload

Nina Lauber-Thommesen (nestleder)

Nina Lauber-Thommesen er en norsk advokat som har hatt base i Genève, Sveits, siden 2010. Hun er spesialisert innenfor internasjonal kommersiell voldgift. Hun har vært involvert i voldgifter ført i henhold til et bredt spekter av regelverk, inkludert ICC Rules, Swiss Rules, SCC Rules og UNCITRAL Rules. Hun har erfaring med tvister innenfor energi, pharma, telekommunikasjon, internasjonale kjøp, bank og finans, tjenestekontrakter, bygg og entreprise og idrettsjuss. Hennes erfaring dekker også begge perspektiver fra hhv dommerbenken og skranken fordi hun regelmessig veksler mellom å opptre som prosessfullmektig for parter i voldgift, som voldgiftsdommer og som tribunalsekretær. Hun tilbyr også bistand i forbindelse med ‘ordinær’ sivilprosess knyttet til anerkjennelse og fullbyrdelse av voldgiftsdommer (inkludert ugyldighetssøksmål).

Nina.Lauber-Thommesen@lk-k.com

Silje Helene Bakkevig Dagsland

Silje spesialiserer seg innen tvisteløsning, og har utstrakt erfaring fra både de alminnelige domstoler og voldgift (både nasjonalt og internasjonalt). Hun har særlig erfaring med energi- og entrepriserelaterte tvister.

s.dagsland@haavind.no

Emilio Timpanaro

Emilio har betydelig erfaring med internasjonal voldgift fra Sveits, Frankrike og Norge.  Han har spesialisert seg særlig innen gassektoren og har bistår hovedsakelig gasskjøpere i store prisrevisjonsaker i både institusjonell og ad hoc voldgift.  Han jobber for tiden med både kommersiell og investor-stat-voldgift i New York.

etimpanaro@cov.com

Lene har LL.M-grad i internasjonal voldgift, og arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, compliance og risikohåndtering, og generelle tvisterettslige problemstillinger. Lene har prosedyreerfaring fra komplekse saker i både domstolene og voldgift.

Please reload

KONTAKT OSS
Send en e-post direkte til ett
av våre
 styremedlemmer.

©  Wikborg Rein Advokatfirma AS

/Helene S. Lillebye  -  2017

Foto istockphoto.com