top of page

STYREMEDLEMMENE I YAPN

Profile picture (002)-farge.jpg

Nora Fredstie 

(Leder)

Nora er advokat i England og New York. Hun har særskilt kompetanse innen internasjonal voldgift og har erfaring med tvister innenfor investering, bygg- og entreprise, olje og gass, fornybar energi, bioteknologi og pharma under reglene til ICC, ICSID, LCIA, SCC, SIAC, CRCICA og UNCITRAL. Nora rådgir også nasjoner vedrørende folkerettslige spørsmål.

nora.fredstie@whitecase.com

Bilde - Mathilde Lund Meltvedt (2).jpg

Mathilde Lund Meltvedt 

Mathilde arbeider med tvisteløsning, og fører saker i voldgift samt for de ordinære domstolene. Hun har bred erfaring med tvister som relaterer seg til energibransjen, og har avtalerett som sitt særskilte kompetanseområde. Mathilde har tidligere vært dommerfullmektig i Oslo tingrett, der hun blant annet meklet og forlikte en rekke store kommersielle tvister.
mamel@bahr.no

Bastian.png

Bastian Sundling

(Nestleder)

Bastian jobber hovedsakelig med tvisteløsning, voldgift og andre former for konfliktløsning, IT-kontrakter, eiendomsrett og selskapsrett. Han gir jevnlig råd til klienter innen bransjer som teknologi og eiendom i forhandlinger, kontraktsutforming og tvisteløsning. Bastian er svært engasjert i den norske tvisteløsnings- og teknologimiljøet gjennom flere styreverv og andre initiativer.

basu@wiersholm.no

dagslandsilje-1-720x895.jpg

Silje H. Bakkevig Dagsland

Silje spesialiserer seg innen tvisteløsning, og har utstrakt erfaring fra både de alminnelige domstoler og voldgift (både nasjonalt og internasjonal). Hun har særlig erfaring med energi- og entrepriserelaterte tvister.

s.dagsland@haavind.no

Haakon farge.jpg

Haakon Orgland Bingen

Haakon spesialiserer seg innen internasjonal voldgift, både ad hoc og institusjonell (ICC og SCC), og har jobbet særlig med saker innenfor gassektoren. Han jobber også med fullbyrdelsessøksmål og ugyldighetssøksmål. Haakon sitter også som voldgiftsdommer.

hbi@wr.no

Ramani_Mohsin_45_chr (002).jpg

Mohsin

Ramani

Mohsin arbeider med generell sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre. Han prosederer saker både for de ordinære domstoler og ved voldgift, og har særlig erfaring med kommersielle tvister relatert til erstatningskrav, forsikringssaker samt sjø- og transportrett.

mohsin.ramani@dlapiper.com

HERY-b3cd22345f4a0f90a90d285e10c92966.jpg

Hedda
Rysst

Hedda arbeider med generell sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre, både for de alminnelige domstoler og i voldgift. Hun har også erfaring innen sjøforsikring og shipping.

hry@thommessen.no

CONTACT US
Send an e-mail to one of our
of our board members or
to  
post@yapn.no
bottom of page