STYREMEDLEMMENE I YAPN

HERY-b3cd22345f4a0f90a90d285e10c92966.jpg

Hedda Rysst (leder)

Hedda arbeider med generell sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre, både for de alminnelige domstoler og i voldgift. Hun har også erfaring innen sjøforsikring og shipping.

hry@thommessen.no

Nina Lauber-Thommesen.jpg

Nina Lauber-Thommesen

Nina er en norsk advokat som har hatt base i Genève, Sveits, siden 2010. Hun er spesialisert innenfor internasjonal kommersiell voldgift. Hun har erfaring med tvister innenfor energi, pharma, telekom, internasjonale kjøp, bank og finans, tjenestekontrakter, bygg- og entreprise og idrettsjuss.

Nina.Lauber-Thommesen@lk-k.com

Bastian.png

Bastian 

Sundling

Bastian arbeider hovedsakelig med prosedyre og voldgift. Han bistår klienter i en rekke ulike bransjer, herunder teknologi-, telekom- og eiendomssektoren. Han har også særlig kompetanse om problemstillinger knyttet til tomtefeste. 

basu@wiersholm.no

dagslandsilje-1-720x895.jpg

Silje H. Bakkevig Dagsland

Silje spesialiserer seg innen tvisteløsning, og har utstrakt erfaring fra både de alminnelige domstoler og voldgift (både nasjonalt og internasjonal). Hun har særlig erfaring med energi- og entrepriserelaterte tvister.

s.dagsland@haavind.no

Haakon Bingen.jpg

Haakon Orgland Bingen

Haakon spesialiserer seg innen internasjonal voldgift, både ad hoc og institusjonell (ICC og SCC), og har jobbet særlig med saker innenfor gassektoren. Han jobber også med fullbyrdelsessøksmål og ugyldighetssøksmål. Haakon sitter også som voldgiftsdommer.

hbi@wr.no

Mohsin Ramani.jpg

Mohsin

Ramani

Mohsin arbeider med generell sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre. Han prosederer saker både for de ordinære domstoler og ved voldgift, og har særlig erfaring med kommersielle tvister relatert til erstatningskrav, forsikringssaker samt sjø- og transportrett.

mohsin.ramani@glittertind.no

ct84_fredstie_nora_d8.jpg

Nora

Fredstie

Nora er advokat i England og New York. Hun har særskilt kompetanse innen internasjonal voldgift og har erfaring med tvister innenfor investering, bygg- og entreprise, olje og gass, fornybar energi, bioteknologi og pharma under reglene til ICC, ICSID, LCIA, SCC, SIAC, CRCICA og UNCITRAL. Nora rådgir også nasjoner vedrørende folkerettslige spørsmål.

nora.fredstie@whitecase.com

KONTAKT OSS
Send en e-post direkte til ett
av våre
 styremedlemmer.

©  Wikborg Rein Advokatfirma AS

/Helene S. Lillebye  -  2017

Foto istockphoto.com