top of page

VELKOMMEN TIL YAPN

– Young Arbitration Practitioners Norway

BLI MEDLEM!

YAPN formidler viten og interesse for norsk og internasjonal voldgift blant yngre advokater, fullmektiger, virksomhetsjurister, akademikere og andre interesserte ved avholdelse av og deltakelse i arrangementer, kurs og møter.

 

Meld deg gjerne inn!

YAPN ble stiftet 29. november 2016 i Oslo av en rekke initiativtagere fra Oslos advokatfirmaer.

Styret består av representanter fra flere store advokatfirmaer i Oslo. Foreningen holder arrangementer av både faglig og sosial karakter, der du kan utveksle erfaringer med likesinnede og utvikle nettverket ditt innenfor voldgiftsmiljøet.

Les YAPNs vedtekter her

CONTACT US
Send an e-mail to one of our
of our board members or
to  
post@yapn.no
bottom of page